REVITALIZACIJA TVRDJAVE GOLUBAC,


Period izgradnje: 2012-u toku
Klijent: JP Direkcija za izgradnju Opštine Golubac
Lokacija: Golubac,Srbija
Opis: Glavni i izvođački projekat konstrukcije
Projektantski nadzor
Vrednost projekta: 2.400.000 €
Autor: Marija Jovin dia
Golubački Grad ili Golubac je srednjovekovna tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap, na desnoj obali Dunava, 4 km nizvodno od današnjeg naselja. Smeštena je na visokim liticama, na mestu na kom se reka sužava, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Golubac je građen lepezasto i sastoji se od tri dela: prednjeg, zadnjeg i gornjeg grada (sa citadelom). Čini ga ukupno 10 (9+1) kule i dve velike kolske kapije.