IDUSTRIJSKI OBJEKAT,
FABRIKA TIGAR TYRES ZA PROIZVODNJU
SIROVIH GUMENIH SMESA


Period izgradnje: I faza Aug. 2014- Mart 2015
II faza u toku
Klijent: TIGAR TYRES
član Michelin grupe
Lokacija: Pirot,Srbija
Opis: Glavni i izvođački projekat konstrukcije
Projektantski nadzor
Vrednost projekta: 15.000.000 €
Autor: Tebodin Consultants
& Engineers, Serbia
Industrijski objekat nove valjare se sastoji od nekoliko međusobno dilatiranih konstruktivnih celina. Na osnovu namene, rasporeda i težina tehnološke opreme, visine i dr. objekat je podeljen na adminastrativni deo, deo proizvodnje i skladišta, objekat za smeštaj opreme i dnevnih silosa u okviru koga se nalaze platforme za montažu miksera i ekstrudera sa pratećom opremom i nezavisne konstrukcije sa spoljne strane nove valjare za smeštaj spoljnih silosa. Statički sistem konstrukcije je armirano betonska ramovska konstrukcija sa čeličnim krovom i fasadama. U objektu postoji i značajni čelični delovi, konstrukcije za nošenje opreme, silosa, kranske staze itd. BRGP: 20.000 m2