PRIZRENSKI KONAK,
MANASTIR VISOKI DEČANI


Period izgradnje: 2010-2013
Klijent: MANASTIR VISOKI DEČANI.
Lokacija: Dečani
Srbija
Opis: Izrada Glavnih projekata
Priprema tenderske dokumentacije
Projektantski nadzor
Nadzor nad izvođenjem radova
Vrednost projekta: 3.200.000 €
Autor: arh. Petar Vidov Đurašković, ,
VMS d.o.o. Beograd
Objekat je projektovan u zoni pod zaštitom UNESKA sa uslovima izdatim od Zavoda za zaštitu spomenika Republike Srbije. Objekat je više etažni, razuđenog gabarita sa primenjenim autentičnim materijalima koji su već korišćeni na objektima u okviru manastira, kamen, drvo, ćeramida. U objektu su projektom predviđene monaške kelije, saloni za goste, radni i tehnički prostori. Konstrukcija objekta je projektovana sa skeletnom konstrukcijom i temeljnom pločom.
Ukupna površina objekata: 3.200m2