PORTO MONTENEGRO,
OBJEKAT UP 1-7


Period izgradnje: 2010-2011
Klijent: Adriatic Marinas d.o.o.
Crna Gora
Lokacija: Tivat
Crna Gora
Opis: Glavni projekat konstrukcije.
Vrednost projekta: 15.000.000 €
Autor: ReardonSmith Architects,
London,UK
Objekat je projektovan kao višespratnica sa četiri dilatacione celine. Spratnosti objekta je P+4. U osnovi objekat je dimenzija ~57x66m, visine oko 22m. Konstrukcija svih AB elemenata je monolitna, livena na licu mesta. Kao statički sistem usvojena je ravna ploča na stubovima i zidovima. Horizontalna stabilnost obezbeđena je liftovskim i stepenišnim jezgrima i dodatnim AB platnima u oba ortogonalna pravca. Objekat je fundiran na temeljnoj ploči sa kontra kapitelima .
Ukupna površina objekata: 9.500m2