GOŠA FOM,
HALA ZAVRŠNIH RADOVA


Period izgradnje: 2012-2013
Klijent: GOŠA FOM a.d.
Lokacija: Smederevska Palanka
Srbija
Opis: Glavni projekat.Projektantski nadzor.
Konsultantske usluge za nabavku.
Vrednost projekta: 3.000.000 €
Autor: Petar Đurašković, d.i.a
VMS d.o.o. Beograd
U okviru poslovnog kompleksa GOŠA FOM a.d. u Smederevskoj Palanci projektovana je Hala završnih radova. U hali je predviđeno da se odvijaju poslovi peskarenja i farbanja, kao i pakovanja i utovara u transportna sredstva završenih radnih komada. Noseća konstrukcija hale je projektovana kao čelična sa glavnim rešetkastim krovnim nosačima oslonjenim na čelične stubove punog poprečnog preseka. Proizvodni proces opslužuje jedna kranska dizalica nosivosti 400/50 kN. Projektovan je i aneks hale sa administrativnom funkcijom. Visina glavne hale je 16.0m. Dužina hale je 81m, sistemna širina je 33.75m i aneksa 4.725m. Poprečni ramovi su na međusobnom razmaku od 8.0m.
Ukupna površina objekata: 3.000m2