KLINIČKI CENTAR, Objekat 27
NIŠ, SRBIJA


Period izgradnje: 2011-u toku
Klijent: MINISTARSTVO ZDRAVLJA
REPUBLIKE SRBIJE
Lokacija: Niš
Srbija
Opis: Glavni projekat konstrukcije
Vrednost projekta: 4.700.000 € (bez instalacija jake i slabe struje u kgh instalacija)
Autor: STUDIO ARCH. GIUSEPPE MANNARA & P, MILANO, ITALIJA
Postojeći objekat 27 se sastoji iz tri bloka: A, B, i C. Deo “A” je spratnosti NPr+VPr+2 sprata. Deo “B” ima na manjem delu sve četiri etaže, dok na većem delu ima NPr+VPr+1 sprat. Blokovi “A” i “B” su projektovani u montažnom IMS sistemu od prethodno napregnutog betona, osim stepeništa, rampi i liftovskog jezgra, koji su liveni na licu mesta. Na delu “C” postoji rampa koja je rađena kao krstasto armirana ploča ili puna ploča u zavisnosti od raspona. Usled nove organizacije prostorija i njihove delimične ili potpune prenamene dolazi do promene intenziteta i rasporeda opterećenja. Pored toga, predviđa se zatvaranje postojećih svetlarnika, promena krovne konstrukcije na jednom delu zgrade (usled dodavanja tehničke etaže), uvođenje pet novih liftova i stepenica uz ukidanje pojedinih postojećih. Zbog svega toga izvršena je detaljna provera nosivosti i upotrebljivosti postojećih i dimenzionisanje novih elemenata konstrukcije.U objektu 27 će biti smeštena većina tehnoloških odeljenja
Ukupna bruto građevinska površina: oko 15.300m2