FUDBALSKI STADION ZA 30.000 GLEDALACA
BANJALUKA, RS, BIH


Period
projektovanja:
2008
Klijent: Grad Banjaluka
Lokacija: Banjaluka
R. Srpska, BiH
Opis: Međunarodni pozivni konkurs za idejni projekat fudbalskog stadiona za 30.000 gledalaca sa pratećim i pomoćnim objektima i urbanističko rešenje šire lokacije stadiona
Vrednost projekta: 70.000.000 EUR
Autor: Petar Đurašković, d.i.a.
Milutin Perišić, d.i.g.
Stadion je projektovan po svim važećim UEFA standardima i spada u ELITE kategoriju. Stadion je projektovan kao jedinstveni pravougaoni korpus sa dodatne četiri kule, spratnosti P+8, na uglovima objekta, u kojima su smešteni komercijalni sadržaji. Ukupna korisna površina objekta bez sportskog terena je ~70.000 m2. Sve tribine su pokrivene. Krov je formiran od rešetkastih nosača u rasteru od 8.5m međusobno povezanih sekundarnim rešetkama. Rešetkasti nosači se u spoljašnjem kraju oslanjaju na AB stub koji je sastavni deo AB tribinskih ramova, a na unutrašnjoj strani se vešaju na prostorne rešetke raspona 136 i 102 m koje premošćavaju raspon od kule do kule.