PROJEKAT ČIŠĆENJA DUNAVA
KOD NOVOG SADA, SRBIJA


Period izgradnje: 2001-2003
Klijent: Dunavska komisija
Lokacija: Novi Sad
Srbija
Opis: Priprema tenderske dokumentacije
Sprovođenje tenderskog procesa
Upravljanje projektom
Nadzor nad izvođenjem radova
Monitoring
Vrednost projekta: 10.500.000 EUR
Glavni konsultant: COWI A/S,
Danska
Obim i program radova za koje je VMS bio angažovan kao podizvođač danskoj konsultantskoj kući COWI činile su asistencija u upravljanju projektom u pitanjima vezanim za zakonsku regulativu i asistencija Direktoru projekta za uklanjanje ruševina Žeželjevog i Petrovaradinskog mosta u svim fazama projekta: Fazi dodatnih istraživanja, fazi Glavnog projekta, tenderskoj fazi, fazi ugovaranja i fazi izvođenja radova. U fazi projektovanja zadaci VMS-a su bili: priprema crteža, skupljanje početnih podataka i ostale potrebne dokumentacije, priprema dela tehničkog opisa koji se odnosi na postojeće stanje, priprema crteža i asistencija u pribavljanju dozvola, priprema tehničkog opisa i tehnologije uklanjanja ruševina i izrada predmera i predračuna radova.
Projekat čišćenja Dunava kod Novog Sada se sastojao od 5 delova: Projekta uklanjanja neeksplodiranih minsko- eksplozivnih sredstava, Projekata uklanjanja ruševina Žeželjevog mosta, Petrovaradinskog mosta i Mosta slobode kao i Projekat rehabilitacije rečnog korita.