STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT "SAVOGRAD"
BEOGRAD, SRBIJA


Period izgradnje: 2006-2008
Klijent: DOMAA
Beograd
Lokacija: Novi Beograd
Srbija
Opis: Priprema tenderske dokumentacije
Glavni projekat konstrukcije
Monitoring
Projektantski nadzor
Vrednost projekta: 45.000.000 EUR
Autor: Mario Jobst, d.i.a.
Miodrag Trpković, d.i.a.
Konstrukcija objekta je projektovana sa spregnutim stubovima i betonskim pločama.
Temelji su bušeni šipovi sa pločom.
Faza projektovanja obuhvatala je između ostalog statičku analizu, sve potrebne proračune, izradu radioničkih crteža, specifikacija i predmera i predračuna.
Takođe, pružanje konsultantskih usluga za nabavke Klijentu.
Ukupna površina objekta je oko 50.000 m2
Vrednost objekta: 45.000.000 EUR