GEMAX POSLOVNA ZGRADA
BEOGRAD, SRBIJA


Period izgradnje: 1997-1998
Klijent: GEMAX
Beograd
Lokacija: Beograd
Srbija
Opis: Glavni projekat konstrukcije
Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekta
Projekat izvedenog stanja
Vrednost projekta: 15.000.000 EUR
Autor: Goran Vojvodić, d.i.a.