PORCHE ADA
BEOGRAD, SRBIJA


Period izgradnje: 2005-2006
Klijent: Porche
Beograd
Lokacija: Beograd
Srbija
Opis: Izrada Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova
Vrednost projekta: 3.000.000 EUR
Autor: Goran Vojvodić,d.i.a.
Porche Beograd je investirao u izgradnju svog prvog kompleksa u Srbiji koji se sastoji od tri izložbena salona poznatih marki automobila Audi, Porche i Seat sa servisima koji se nalaze iza salona. Lokacija kompleksa je preko puta jezera na Adi Ciganliji, poznatom izletištu poznatom kao „ Beogradsko more “.
Konstrukcija objekta je različita:
Saloni su projektovani u čeliku i spregnutom betonu sa modernom staklenom fasadom.
Servisi su projektovani kao prednapregnuta betonska konstrukcija raspona 21m
Ukupna neto površina objekta je 6560m2