AUTOPUT NOVI SAD - BEOGRAD
KONSALTING USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA, NOVI SAD, SRBIJA


Period izgradnje: 2004-u toku
Klijent: Evropska investiciona banka i Vlada Repulike Srbije
Lokacija: Beograd - Novi Sad
Srbija
Opis: Provera projektne dokumentacije
Nadzor nad izvođenjem radova
Kontrola programa radova
Upravljanje projektom
Vrednost projekta: 265.000.000 EUR
Glavni Konsultant: Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd. Engleska, WSP Švedska
Cilj pružanja usluga VMS-a kao Podkonsultanta na ovom projektu je asistencija Glavnom konsultantu u izvršavanju njegovih ugovorenih obaveza i obezbeđenje osoblja, uključujući odgovarajuće kvalifikovane inženjere i ostale profesionalce koji mogu da ispune bilo koju i/ili sve te dužnosti u skladu sa odgovornostima i/ili ovlašćenjima koje im dodeli Glavni konsultant.
Radovi koje nadzire VMS sastoje se od podizanja nivoa puta M-22 (E-75), između Novog sada i Beograda na nivo autoputa, rehabilitacijom, popravkom i sanacijom postojećeg kolovoza i postojećeg mosta u Beškoj, izgradnjom novih kolovoznih traka, pratećih pristupnih saobraćajnica, saobraćajnih petlji, parkinga, naplatnih rampi i pratećih instalacija i izgradnjom novog mosta u Beškoj pored postojećeg, po modelu Design and Built ugovora.
Očekuje se da nadzor nad gore navedenim radovima u raznim fazama traje 40 meseci.