GTC PARK APARTMANI BLOK 19A
BEOGRAD, SRBIJA


Period izgradnje: 2006-2008
Klijent: GTC International Development
Izrael
Lokacija: Beograd
Srbija
Opis: Priprema tenderske dokumentacije
Idejni i Glavni projekat konstrukcije
Projektantski nadzor
Vrednost projekta: 30.000.000 EUR
Autor: Božidar Putniković, d.i.a.
Moti Kassif, arh.
Konsultant: EC Harris
Konstrukcija zgrade je projektovana sa spregnutim stubovima i betonskim pločama.
Temelji su bušeni betonski šipovi (prečnika 600-800mm), sa pločom.
Faza projektovanja obuhvatala je između ostalog statičku analizu, sve potrebne proračune, izradu radioničkih crteža, specifikacija i predmera i predračuna.
Takođe, pružanje konsultantskih usluga za nabavke Klijentu.
Ukupna površina objekta je oko 60.000 m2.
Vrednost objekta: 30.000.000 EUR