ISTORIJAT

Iza nas je više od 20 godina stabilnog razvoja i uzbudljivih izazova
  • 1992

Vladislav Matić, čuveni jugoslovenski građevinski inženjer, u to vreme sa preko 25 godina iskustva na raznim velikim projektima u zemlji i inostranstvu i njegova dva sina, Siniša i Nikola, osnivaju VMS d.o.o. Beograd, porodično preduzeće, čiji je naziv skraćenica od imena Vladislav Matić i sinovi.

  • 1992-2000

U prvim godinama svoga delovanja, preduzeće VMS usmerilo je svoj rad ka projektovanju uopšte i tehničkoj kontroli projektne dokumentacije.

Veliki broj projekata je izveden u Jugoslaviji i inostranstvu posebno u Rusiji, od porodičnih kuća do velikih kompleksa zgrada od preko 30,000 m2, sportskih objekata i industrijskih hala raspona preko 50m, silosa zapremine više od 10,000m3 kao i više specijalnih projekata kao što su rekonstrukcije teško oštećenih mostova.

Osim toga, inženjeri VMS-a su bili angažovani na velikom broju poslova nadzora nad izvođenjem građevinskih radova i kontrole njihove usaglašenosti sa važećim normama i propisima.

  • 2001

VMS uspešno započinje svoju delatnost u oblasti pružanja usluga konsaltinga, odnosno upravljanja projektima na Projektu čišćenja Dunava kod Novog Sada kao podizvođač danskoj konsultantskoj kući COWI A/S. Projekat se sastojao od 5 faza: Projekat uklanjanja neeksplodiranih minskoeksplozivnih sredstava, Projekat uklanjanja ruševina Žeželjevog mosta, Projekat uklanjanja ruševina Petrovaradinskog mosta, Projekat uklanjanja ruševina Mosta slobode i Projekat rehabilitacije rečnog korita Dunava. Ukupna vrednost radova na kojima je VMS bio angažovan je 10.500.000 €.

  • 2001

VMS započinje svoj pohod na tržište Zapadne Evrope u Švajcarskoj, saradnjom sa poznatom projektantskom kućom Walt + Galmarini AG Dipl.Ing ETH SIA USIC iz Ciriha na projektima konstrukcije za različite vrste objekata, kao što su bolnice, hoteli i stadioni.

  • 2004

U asocijaciji sa preduzećem Mostprojekt AD Beograd, VMS započinje saradnju sa konsultantskom kućom Scott-Wilson iz Velike Britanije kao podizvođač, na poslovima tehničke kontrole projektne dokumentacije, nadzora i upravljanja projektom na Projektu izvođenja autoputa Novi Sad – Beograd vrednosti oko 265.000.000 €. Ovo je jedan od najvećih projekata u Srbiji u poslednjih 10 godina sa predviđenim trajanjem izvođenja radova od 40 meseci. Ovaj projekat ima za cilj pretvaranje puta M-22 (E-75) između Novog Sada i Beograda u autoput i podrazumeva radove rehabilitacije, popravku i dodatne radove na postojećoj kolovoznoj konstrukciji i drumskom mostu u Beškoj, izgradnju novih kolovoznih traka, pristupnih saobraćajnica, nadvožnjaka, parking zona, naplatnih rampi, pratećih instalacija i izgradnju novog mosta u Beškoj po tzv. Design and Built tipu ugovora.

  • 2005

Posle dve godine istraživanja i stvaranja poslovnih veza na najzahtevnijem svetskom tržištu, VMS postiže operacioni dogovor sa jednom od najvećih i najpoznatijih firmi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Al Meraikhi Industrial Complex iz Abu Dabija. Saradnja je ostvarena na polju projektovanja prefabrikovanih betonskih konstrukcija i elemenata.

  • 2005

VMS formira asocijaciju sa svetski poznatom konsultantskom kompanijom COWI A/S iz Danske u cilju pružanja usluga konsaltinga na tržištu Srbije.

  • 2007

VMS potpisuje ugovor o poslovno tehničkoj saradnji kao ekskluzivni partner svetski poznatoj konsultantskoj kući Scott Wilson iz Velike Britanije za poslove koje ova kompanija bude radila na tržištu Srbije.

  • 2011

VMS se uključuje u više projekata iz oblasti postrojenja za eksploataciju obnovljive energije, kao što su vetro parkovi i mini hidroelektrane

  • 2013

VMS je na početku svog postojanja imao 5 zaposlenih. Danas ima 25 stalno zaposlenih građevinskih inženjera konstruktora i arhitekti uz podršku mreže honorarno angažovanih eksperata koji pokrivaju različite specijalističke oblasti u građevinarstvu.Takođe, VMS može da ponudi usluge eksperata za specifične oblasti u građevinarstvu kroz svoju blisku saradnju sa Građevinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i specijalizovanim Institutom za materijale IMS iz Beograda.