EKOLOGIJA

Na poslovima na kojima je angažovan, VMS primenjuje svoj sistem koji odgovara svim zahtevima očuvanja prirodne sredine.

Već u početnoj fazi gradnje izrađuje se ekološki elaborat koji identifikuje i procenjuje ekološke aspekte i uticaj raznih aktivnosti koje su planirane na gradilištu i definiše odgovarajuće preventivne mere za sprečavanje negativnih uticaja na prirodnu sredinu.