BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Novi pristup bezbednosti i zdravlju na radu koji se bazira na prepoznavanju rizika koji su neraskidivo vezani sa građevinarstvom zahteva stalno i precizno informisanje u vezi sa njima.

VMS namerava da i dalje sprovodi pro-aktivnu preventivnu politiku u ovoj oblasti koja je već dala rezultate.

Mi svakodnevno investiramo u bezbedno i zdravo radno okruženje. Rad na poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu podrazumeva prepoznavanje rizika i uvođenje preventivnih mera za upravljanje tim rizicima.

Stvoriti bezbednu i zdravu radnu sredinu je suštinski zadatak za svako preduzeće koje se može pohvaliti dubokim poštovanjem integriteta i dobrobiti svojih zaposlenih.