UKRATKO O VMS-u

Pouzdan partner i preduzeće sa tradicijom
Dobro došli!

VMS je privatno preduzeće osnovano 1992 godine u Beogradu u cilju pružanja konsalting usluga na području Evrope, posebno Balkana. Preduzeće pruža konsalting usluge po principu 'know-how' i prema zahtevima tržišta. Uža specijalnost preduzeća je oblast građevinarstva uključujući projektovanje, nadzor, konsalting i tehničku podršku kod izgradnje objekata.


VESTI

Aktuelno u VMS-u

Novembar 2015.
Rešenjem MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA za dobijanje licenci za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, pored licenci P203G1,P090A1 i P091A1 koje od ranije imamo,dobili smo i licencu P040G1.


Novembar 2013.
Osveštan Prizrenski konak u manastiru Dečani.VMS je uradio kompletan projekat i nadzor. Autor je arh. Petar Vidov Đurašković


Oktobar 2013.
Nikola Matić, naš direktor, je u Inženjerskoj komori Srbije održao predavanje na temu:Uvod u problematiku ugovaranja u građevinarstvu; Istorijat i svetska praksa; Modeli FIDIC ugovora